laseroposladkowlaserowpiersi

Jednym z najnowocześniejszych zabiegów i jednocześnie najmniej inwazyjnych jest laserowy lifting piersi i pośladków. Metoda polega na wprowadzeniu światłowodu laserowego wewnątrz kaniuli do obszaru poddanego procesowi liftingu. Po przejściu światłowodu przez wybrany obszar powstaje wewnątrz niewidoczna blizna i zostaje aktywowany proces przebudowy tkanki po stymulacji fibroblastów. Tworzy się nowa usieciowana struktura , która jak nici podtrzymuje tkanki w odpowiedniej sprężystości i napięciu. W metodzie tej po zabiegu nie pozostają w tkankach żadne obce ciała. Technika niezwykle popularna aktualnie w Chinach i Korei.

Początek strony