Technologie medyczne, które korzystają z własnych komórek macierzystych, "CAL (Cell Assisted Lipotransfer)"

CAL to nowa technologia medyczna, która korzysta z komórek macierzystych pochodzących z tłuszczu. Metoda polega na zwiększeniu ilości komórek macierzystych w tłuszczu wstrzykiwanym. CAL może więcej niż konwencjonalne procedury przeszczepiania tłuszczu, zwiększając przeżywalność tłuszczu przeszczepionego. Komórki macierzyste, które zostały wstrzyknięte do innych miejsc ciała razem z tłuszczem, umożliwiają tworzenie następnych pokoleń komórek tłuszczowych i nowych naczyń w nowym miejscu. 

Po co komórki macierzyste przenosi się razem z tłuszczem ?

1.Tworzenie nowych komórek tłuszczowych w miejscu przeszczepu

2 Tworzenie nowych naczyń krwionośnych umożliwiających ukrwienie nowego tłuszczu

Wykazano, że komórki macierzyste i czynniki wzrostowe skutecznie przyczyniają się do znacznego zwiększenia procentu nowo formowanej tkanki tłuszczowej i implantacji nowych naczyń krwionośnych i zmniejszenia pooperacyjnego zaniku komórek tłuszczowych. 

Lipotransfer 2

Operacja trwa około 1 godzinę.

Sam proces wprowadzenia wzbogaconych komórek tłuszczowych w tkankę trwa 20-30 minut.

Prace naukowe :

1. Matsumoto D, Sato K, Gonda K, Takaki Y, Shigeura T, Sato T, Aiba-Kojima E, Iizuka F, Inoue K, Suga H, Yoshimura K. Cell-assisted lipotransfer (CAL):  Eng, 12: 3375-3382, 2006

2. Yoshimura K, Sato K, Aoi N, Kurita M, Hirohi T. Cell-assisted lipotransfer (CAL) . Estetyczna Plast Surg, 32: 48-55, 2008

Początek strony