WYMRAŻANIE ZMIAN SKORNYCH CIEKŁYM AZOTEM

System CryoAlfa jest rozwiązaniem nowej generacji wykorzystującym sprężony podtlenek azotu (N2O), który w momencie aplikacji daje temperaturę zamrażania -89 ºC. Chociaż jest to temperatura wyższa w porównaniu z ciekłym azotem, to efektywność kriogeniczna podtlenku azotu jest zbliżona z uwagi na dużo mniejsze napięcie powierzchniowe. Temperatura -89 ºC jest w tym wypadku w zupełności wystarczająca do zniszczenia chorych tkanek lub zmian patologicznych.
Ponadto specjalna konstrukcja mikrokapilary natryskowej zapewnie pełne bezpieczeństwo i kontrolę pola operacyjnego.


Wskazania są niezwykle szerokie i obejmują naczyniaki, brodawki, zmiany pigmentowe, kłykciny kończyste, nowotwory skóry i wiele innych.


Jak działa CryoAlfa ?

Parowanie podtlenku azotu (N2O) odbywa się w temperaturze -89 °C i przekształcane jest w energię terapeutyczną praktycznie bez strat. Wynikiem pochłaniania energii z otoczenia jest efekt zamrożenia i pękania komórek, dzięki wytrącaniu się kryształków lodu. 
Głębokość zamrażania wynosi 2-3 mm, czyli pełną grubość naskórka i skóry właściwej łącznie.

Zastosowana technologia zapewnia utrzymanie stabilnych parametrów pracy (temperatury -89 °C i poziomu zamrażania: 100K/min), dzięki czemu urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania nowoczesnych aparatów do kriochirurgii. 

W ciągu 24-48 godzin od chwili zabiegu w zamrożonym miejscu uformuje się strup, który odpadnie po 10-14 dniach pozostawiając ziarninę. Dzięki zachowaniu dobrej włóknistości tkanki, cały zabieg kriochirurgiczny znacznie ogranicza powstanie widocznej blizny, podobnie jak przebarwienia, np. po usunięciu brodawki pigmentowej.


 

Początek strony