29

Skleroterapia(obliteracja) to metoda zamykania niewydolnych naczyń żylnych i teleangiectazji poprzez podawanie leków w drodze iniekcji. Pod wpływem leku  dochodzi do uszkodzenia błony wewnętrznej naczynia żylnego, co powoduje zwłóknienie i wyłączenie go z układu żylnego. Na skutek zwłóknienia żylak lub pajączek naczyniowy staje się niewidoczny.

Celem sklerotyzacji /obliteracji jest trwałe zlikwidowanie przepływu w żylakach poprzez wstrzykiwanie do nich szczególnego rodzaju substancji leczniczych i przez to ich omijanie (bypassing).

Obliteracja nie powinna już być uważana za metodę konkurencyjną w stosunku do leczenia chirurgicznego, ale w większości przypadków jako znaczące leczenie uzupełniające.

Częto jest to metoda uzupełniająca do klasycznej operacji usunięcia żylaków metodą strippingu ( usunięcia żyły odpiszczelowej). Jeśli to konieczne, każde pozostające żylaki gałęzi bocznych, jak również żylaki siatkowate i "pajączki"(reticular & spider varicose veins) mogą być obliterowane.

Skleroterapia jest także alternatywnym leczeniem dla pacjentów, którzy nie życzą sobie leczenia operacyjnego lub operacja jest przeciwwskazana z powodu współistniejących chorób.

 

Wskazania do zabiegu

Najczęstszym wskazaniem do skleroterapii jest efekt kosmetyczny czyli pajączki ud i podudzi. Często skleroterapię stosuje się jako uzupełnienie po leczeniu chirurgicznym gdy na nogach pozostają na tyle małe zmiany, że nie można ich usunąć chirurgicznie.

Przebieg zabiegu

Zabieg wykonuje się w pozycji leżącej, poprzez iniekcję podajemy preparat w odpowiednim stężeniu zależnym od kalibru naczynia. W czasie jednej sesji wykonuje się od kilku do kilkudziesięciu nakłuć. Po zabiegu zakłada się opatrunek uciskowy na okres do 72 godzin. Po zabiegu zaleca się chodzenie przez 15-20 minut. Bezpośrednio po zabiegu w miejscu podania środka obliterującego powstaje rumień i obrzęk. Dla zmniejszenia tego efektu zalecamy po zabiegu schładzanie miejsc ostrzykiwanych.

Część naczyń znika od razu, pozostałe w ciągu kilku tygodni. Przy skleroterapii większych żylaków przez kilka tygodni może utrzymywać się stwardnienie i tkliwość na przebiegu zamkniętego naczynia. Normalnym zjawiskiem po skleroterapii są siniaki w miejscu podania preparatu i na przebiegu zamykanych naczyń, zasinienia znikają w ciągu około 7 do 14 dni, przebarwienia na przebiegu niedrożnych naczyń utrzymują się przez kilka tygodni do kilku miesięcy.

Postępowanie po zabiegu

Po skleroterapii należy założyć na kończynę produkt uciskowy. W nastrzykniętych miejscach można zwiększyć ucisk za pomocą waty lub tamponów opatrunkowych. Bezpośrednio po zabiegu pacjent powinien chodzić przez około 30 minut – kompresja winna być stosowana przez kolejne 24 godziny w sposób ciągły. Następnie należy kontynuować terapię uciskową przez okres od kilku dni do trzech tygodni, zależnie od średnicy i lokalizacji obliterowanych żylaków. Powodem i założeniem stosowania kompresji jest uzyskanie jak najmniejszych możliwych skrzeplin wewnątrznaczyniowych, redukcja objawów po skleroterapii, leczenie lub zapobieganie następstwom niepożądanym (np. zapalenie żył, powstawaniu przebarwień) albo profilaktyka epizodów zakrzepowo – zatorowych u chorych wysokiego ryzyka.

 

Przeciwwskazania

Przeciwskazaniem do zabiegu są: ciąża, świeża zakrzepica żylna, zabiegu nie wykonuje się u Pacjentów ze stwierdzoną dziedziczną skłonnością do zakrzepicy.

Najczęstszymi powikłaniami zabiegu są przebarwienia skóry w miejscu podania lub wytworzenie się siatki drobnych naczyń wokół miejsca podania (tzw.matting). Do innych możliwych powikłań należy zakrzepica żylna. Najcięższym powikłaniem jest martwica skóry, na szczęście występuje niezwykle rzadko.

Początek strony