Zespół kanału Guyona (syn. zespół kanału nadgarstka nerwu łokciowego, łac.syndroma canalis carpalis nervi ulnaris, ang. Guyon's canal syndrome, ulnar tunnel syndrome) – zespół chorobowy związany z uciskiem nerwu łokciowego w obrębie kanału Guyona (struktura anatomiczna utworzona przez haczyk kości haczykowatejkość grochowatą i więzadło poprzeczne nadgarstka).

Zespół wywołany jest najczęściej przez gangliony, urazy, wady anatomiczne.

Ucisk na nerw łokciowy w kanale Guyona może też być wywołany zmianami w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Objawami zespołu kanału Guyona są zaburzenia czucia i ruchu w zakresie unerwienia nerwu łokciowego.

Leczenie jest operacyjne.


Początek strony