Zespół kanału łokciowego (łac. syndroma canalis ulnaris, ang. cubital tunnel syndrome) – zespół chorobowy wywołany uciskiem na nerw łokciowy.

Choroba związana jest ze zwężeniem kanału łokciowego (struktura anatomiczna utworzona przez nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennejwięzadło ramienno-łokciowe i rozcięgno położone pomiędzy głowamizginacza łokciowego nadgarstka).

Przyczynami zwężenia są urazy, stany zapalne lub zmiany zwyrodnieniowe stawów.

U chorych występuje osłabienie i zanik dotyczące mięśni kłębiku.

Stwierdza się zaburzenia czucia i ruchu w zakresie unerwienia nerwu łokciowego.

Obserwuje się parestezje dotyczące palców ręki IV i V, szczególnie silne podczas zginania kończyny górnej w stawie łokciowym. Ponadto stwierdza się pozytywne wyniki testów diagnostycznych, takich jak: test Fromentatest cyrkla i test Lüthy'ego oraz dodatni objaw Tinela-Hoffmana.

Do rozpoznania często wymagane jest także badanie rentgenowskie stawu łokciowego.

W leczeniu stosuje się leki przeciwzapalne oraz zabiegi operacyjne.

Początek strony