Łokieć tenisisty

Jest to przewlekły zespół bólowy zlokalizowany w miejscu przyczepu ścięgien mięśni prostowników nadgarstka w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Pacjent zgłasza dolegliwości bólowe po bocznej stronie stawu łokciowego, szczególnie podczas badania palpacyjnego. Patologia ta może dotyczyć każdego z prostowników nadgarstka czy też palców ale w szczególności mięśnia prostownika krótkiego promieniowego nadgarstka. Choroba ta występuję z częstością 3% w populacji ogólnej, częstość zwiększa się po 35 roku życia. Nazwa tego zespołu nie jest przypadkowa, u około 50% tenisistów występują o różnym nasileniu objawy tego zespołu. Leczenie pacjentów z zespołem bólowym o charakterze łokcia tenisisty można podzielić na zachowawcze i operacyjne. Jednak postępowanie operacyjne powinno być zarezerwowane tylko i wyłącznie dla pacjentów, u których objawy charakteryzują się dużym natężeniem a zastosowanie wachlarza metod zachowawczych nie przyniosło rezultatu. W leczeniu zachowawczym stosuje się odciążenie kończyny i obserwację, niesteroidowe leki przeciwzapalne, ortezy stawu łokciowego, akupunkturę, metody fizjoterapeutyczne (terapię ultradźwiękami, falą uderzeniową, masażem) oraz wstrzyknięcia kortykosteroidów.Nie ma skutecznej metody leczenia zachowawczego pacjentów z łokciem tenisisty. Dlatego też nadal poszukuje się nowych metod leczenia pacjentów z tym zespołem bólowym. Jest to m.in. stosowanie nitratów w postaci transdermalnej, iniekcji toksyny botulinowej autologicznej krwi, czy też zastosowanie osocza bogatopłytkowego. Skuteczność metody z wykorzystaniem iniekcji z autologicznej krwi pacjenta potwierdzono również w badaniu Edwards et al. Okres obserwacji wyniósł 9,5 miesiąca a grupa badana liczyła 28 pacjentów. Z tego 79% pacjentów po leczeniu nie odczuwało dolegliwości bólowych podczas normalnej aktywności życiowej. 

Łokieć golfisty

Zespół bólowy łokcia golfisty spowodowany jest przede wszystkim entezopatią mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka. Powtarzające się urazy/mikrourazy przyczepu mięśniowo – ścięgnistego nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej prowadzą do stanu zapalnego a następnie entezopatii. Warto zaznaczyć, że z zespołem bólowym łokcia golfisty występuje w 50% neuropatia nerwu łokciowego.Pacjenci z zespołem łokcia golfisty odczuwają szczególnie dolegliwości bólowe podczas zginania nadgarstka oraz pronacji przedramienia. Charakterystyczne jest, że pacjent zgłasza objawy bólowe przy zwykłym przywitaniu się. Stosowane są leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, zimne okłady z lodu oraz krótkie unieruchomienie (chusta trójkątna, orteza). Po ograniczeniu dolegliwości bólowych stosowana jest kinezyterapia. Popularną nadal w Polsce metodą leczenia entezopatii są iniekcje z kortykosteroidów. W związku z brakiem skutecznej terapii poszukuje się nowych metod leczenia. Zbadano skuteczność kombinacji ostrzykiwań autologiczną krwią z punkcją miejscową i wykazano istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych. W badaniu obrazowym USG wykazano zmniejszenie zarówno zakresu stref hipoechogenicznych jak również neowaskularyzacji w przyczepach mięśni zginaczy. 

 

Początek strony